Evliya Makamları (Makâmât‐ı Evliya)’dan

BİRİNCİ BAB ÂLEMDE (DÜNYADA) MÜRŞİD VE MÜRİD KİMDİR? İRŞAD KİMİN HAKKIDIR? ONU İZAH EDER Ey Hakk (ve hakikat) isteklisi bil ki!   Âlemde mürşid: Her şeyde kendi varlığı‐ nı gören, bir makama erişen kimsedir ki artık (bu durumda) âlemde hiç bir  şeyin varlığı olmaz. (Onun) her  şeyde tasarrufu vardır. Mürşid işte bu sıfata sâhib kimsedir. Mürid de: Bütün Berzahı (geçitleri) […]