Duha (Vedduha) Suresi

Bismillâhirrahmânirrahıym.

 1. Ved duhâ.
 2. Vel leyli izâ secâ.
 3. Mâ veddeake rabbüke ve mâ kalâ.
 4. Velel âhıratü hayrun leke minel ûlâ.
 5. Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terdâ.
 6. E lem yecidke yetiymen fe âvâ.
 7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
 8. Ve vecedeke ailen fe ağnâ.
 9. Fe emmel yetiyme felâ takhar.
 10. Ve emmes sâile fe lâ tenher.
 11. Ve emmâ bi nı’meti rabbike fe haddis.

Manası: (Elmalılı Hamdi Yazır)

Bismillahirrahmanirrahim

1- Andolsun kuşluk vaktine.
2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki,
3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.
4- Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.
5- Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.
6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi
8- Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?
9- Öyleyse sakın yetimi ezme.
10- Dilenciyi de azarlama.
11-Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.