Evliya Makamları (Makâmât‐ı Evliya)’dan

BİRİNCİ BAB ÂLEMDE (DÜNYADA) MÜRŞİD VE MÜRİD KİMDİR? İRŞAD KİMİN HAKKIDIR? ONU İZAH EDER Ey Hakk (ve hakikat) isteklisi bil ki!   Âlemde mürşid: Her şeyde kendi varlığı‐ nı gören, bir makama erişen kimsedir ki artık (bu durumda) âlemde hiç bir  şeyin varlığı olmaz. (Onun) her  şeyde tasarrufu vardır. Mürşid işte bu sıfata sâhib kimsedir. Mürid de: Bütün Berzahı (geçitleri) […]

Hadis ve Sünnet (Tefekkür)

Hadisler ve sunnetler peygamberimizin bize bıraktığı öğütler, yol gösteren pusulalardır.. Mesela uyurken sağ tarafa dönüp yatmak peygamberimizin sünneti ve tembihidir..Nedenini bilmeden kabul ediyoruz amenna ancak bunun bilimsel olarak açıklaması var; kalbin üzerine yani sol tarafa dogru yatıldığında kalp sıkışır ve rahat çalışamazmış.Sağ tarafa yatılması kalp çalışma sistemimizin çok daha iyi işlemesini sağlarmış.. Yemege tuzla baslanmasindan […]

Salavat-12

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil […]

Salavatın Önemi

Allah Resulu(sav)buyuruyorlar ki; Dua ile sema arasında bir engel vardır,üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır… Bana en yakın olanlar üzerime salavat getirenler olacaktır. Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse cebrail as. gelir ve bana şöyle der:Ya Muhammet ümmetinden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık bende selamı şöyle alırım.”Benden de ona selam olsun.ayrıca […]

Tevhidin, Rabb’i Anmanın(Zikrin) Önemi

Ey iman edenler, Allah’ı çok çok zikrediniz ve O’nu sabah akşam tesbih ediniz.(Ahzab:41-42) Hem Rabbinin ismini zikret, hem de her şeyden kesilerek O’na ihlâs ile ibadet et. (Müzemmil:8)  Sabah akşam Rabbinin ismini zikret.(İnsan:25)   Allah’ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.(Enfal:45) Onlar inanmışlardır, kalpleri de Allah’ı zikretmekle huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak ve ancak Allah’ı […]

Salavat-10

Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm   Manası: Allah’ım Efendimiz ve seyyidimiz Muhammed’e ve onu aline ve ashabına, Senin sevgine […]