3-Salavat

 

Ellahümme selli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedena ve habibena ve şefiana ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmeiyn… Bi adedi ilmillah…Bi adedi hilmillah…Bi adedi sırrıllah…Bi adedi lütfullah…Bi adedi keremillah…Bi adedi şükrullah…Bi adedi azametillah…Bi adedi kudretillah…Bi adedi himayetillah…Bi adedi kifayetillah…Bi adedi şifaillah…Bi adedi sırri sırrıllah…

Allahım Senedimiz Habibin ve Şefaatcımız ve Mevlamız (dostumuz manasında)Hz.Muhammede (S.A.V.) ve Aline salatu selam ve bereketler ihsan eyle bizim tarafımızdan. Nihayetsiz olan ilminin adedince, Hilminin adedince, Sırrının adedince, Lutfunun adedince, Kereminin adedince, azametinin adedince, Hoşnut oldukların adedince, Azametin adedince, Kudretin adedince, Himayen adedince, Kafi geldiklerin adedince, Şifa verdiklerin adedince, Sırrına sır verdiklerin adedince…