3-Salavat

  Ellahümme selli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedena ve habibena ve şefiana ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmeiyn… Bi adedi ilmillah…Bi adedi hilmillah…Bi adedi sırrıllah…Bi adedi lütfullah…Bi adedi keremillah…Bi adedi şükrullah…Bi adedi azametillah…Bi adedi kudretillah…Bi adedi himayetillah…Bi adedi kifayetillah…Bi adedi şifaillah…Bi adedi sırri sırrıllah… Allahım Senedimiz Habibin […]

2-Salavat

Allahumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ Muhammedini’n- Nebiyyi’l-Ummiyyi’l- Arabiyyi’l- Kureyşiyyi’l- Hâşimiyyi’l- Mekkiyyi’l- Medeniyyi. Sâhibi’t- Tâc ve’l- Mi’râc. Sâhibi’l- Şeriat ve Atâyâ. Sâhibi’l- Makâmi’l- Mahmûdi ve’l- Havdi’l- Mevrûdi. Sâhibi’s- Sucûdi li Rabbi’l- Ma’bûd. Mânâsı: Allah’ım Efendimiz; Nebiyyi’l-Ummî, Arabî, Kureyşî, Haşimî, Mekkî, Medenî olana, Tâc ve Mi’râcın Sâhibine, Şeriat ve Atâ Sâhibine, Makâm-ı Mahmud ve Havz-ı Mevrûd […]

1-Salavat

1-Salavat Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn. Anlamı Allahım Efendimiz Muhammede, aline, ashanına, çocuklarına, eşlerine, zürriyetine, ev halkına, asharına, eşyaına, onu sevenlere, onun ümmetine ve bizlerede topluca onlarla beraber salat […]