Esma-ül Hüsna.. Esmalar Sayılı Okunur mu?

Allah’ın ve Resul’ünün selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili kadeşlerim..

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.” [ ArafSuresi,180 ]

Ayettede belirtildiği üzere esmaların yani Rabbin sıfatlarının hürmetine dua edilir (Sayıyla okunmaz)..

Rabbim Şafii ismi şerifinin hürmetine şifa ver lütfen.. gibi..

Önemli olan o ismi tefekkür (düşünmek) etmek, zikrederken anlamını bilerek, hissederek duamızda yer vermektir..Anlamını tam anlamıyla hissetmedikten sonra defalarca tekrar etmenin ve sanki Rabbimizin mecburiyeti varmış, duamızın kabulü için okuyacağımız 100-200 esmaya ihtiyacı varmış gibi okuduktan sonra isteğimi ver demek ne kadar doğru..Düşenilim..


1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan Rabbimizin başka hiçbir varlığa verilemeyen adıdır.

2)      ER-RAHMAN: Yarattığı tüm varlıklar için merhamet ve hayır dileyen anlamlarına gelir.

3)      ER-RAHİM:  Çok nimetler veren ve merhametli olandır.

4)      EL-MELİK: Bütün kâinatın mutlak hükümdarı ve tek sahibi olan manasına gelir.

5)      EL KUDDÜS: Acizlik, gaflet ve hata gibi bütün eksikliklerden uzak olan tertemiz anlamına gelir.

6)      ES-SELAM: Yarattığı bütün kullarını selamete çıkaran ve bahtiyar kullarına Cennette Selam verecek olandır.

7)      EL-MÜMİN: Gönüllerde iman ışığı uyandıran ve kendine yönelenleri koruyan ve gönüllerini rahatlatan anlamına gelir.

8)      EL-MÜHEYMİN: Gözeten ve koruyan anlamına gelir.

9)      EL-AZİZ: Her daim galip ve mağlup olmasına imkan olmayan anlamına gelir.

10)   EL-CEBBAR: Dilediğini zorla yaptırabilecek güçte olan ve tüm eksikleri tamamlayan anlamına gelir.

11)   EL-MÜTEKEBBİR: Her işte ve yaşanan her hadisede büyüklüğünü gösteren anlamlarına gelir.

12)   EL-HALIK: Tüm varlığı ve kâinatı yoktan var eden yaratan anlamına gelir.

13)   EL-BARİ: Her şeyi birbirine uygun halde yaratan anlamına gelir.

14)   EL-MUSAVVİR: Tasvir eden anlamına gelir.

15)   EL-GAFFAR: Mağfireti pek çok olan anlamına gelir.

16)   EL-KAHHAR: Galip ve hakim olan, istediğini istediği anda yapandır.

17)   EL-VEHHAB: Devamlı her türlü nimeti bağışlamaya devam eden.

18)   ER-REZZAK: Tüm kulları yararlanacakları şeyleri yaratandır.

19)   EL-FETTAH: Zorlukları açan ve kolaylaştıran

20)   EL-ALİM: Her şeyi iyi ve tüm detayıyla bilen

21)   EL-KABID: Daraltan

22)   EL BASİ: Genişleten

23)   EL-HAFIZ: İndiren alçaltan

24)   ER-RAFİ: Kaldıran, yükselten

25)   EL-MUİZ: İzzet veren

26)   EL-MUZİLL: Zelil eden

27)   ES-SEMİ: Her şeyi işiten

28)   EL-BASİR: Her şeyi iyi gören

29)   EL-HAKEM: Hükmeden

30)   EL-ADL: Çok adaletli olan

31)   EL-LATİF: Kullarına iyilikler ulaştıran

32)   EL-HABİR: Her şeyden haberdar

33)   EL-HALİM: Suçları hemen cezalandırmayan

34)   El AZİM: Çok azametli

35)   EL-GAFUR: Affı çok olan

36)   EŞ-ŞEKÜR: İyiliklere daha iyisi ile karşılık veren

37)   EL-ALİYY: Pek yüce

38)   EL-KEBİR: Pek büyük

39)   EL-HAFİYZU: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan

40)   EL-MUKİT: Gıda azık veren

41)   EL HASİB: Hesapları bilen

42)   EL-CELİL: Celal ve ululuk sahibi

43)   EL-KERİM: Lutfu ve keremi çok

44)   ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden

45)   EL-MUCİB: Dua edenlerin isteklerini veren

46)   EL-VASİU: İlmi, rahmeti geniş

47)   El-HAKİM: Tüm işleri hikmetli

48)   EL VEDUD: Kullarını çok seven

49)   EL-MECİD: Şanı büyük ve yüksek

50)   EL-BAIS:   Ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkaran

51)   EŞ-ŞEHİD: Her yerde hazır ve nazır

52)   EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeyen

53)   EL-VEKİL: Tevekkül edenlerin işlerini neticelendiren

54)   EL-KAVİYY: Pek güçlü

55)   EL-METİN: Çok sağlam

56)   EL-VELİYY: Sevdiği kullarının dostu

57)   EL-HAMİD: Hamd edilen

58)   EL-MUHSİ: Her şeyin sayısını bilen

59)   EL-MÜBDİU: Örneksiz olarak yaratan

60)   EL-MUİD: Varlıkları tekrar yaratan

61)   EL-MUHYİ: Can bağışlayan

62)   EL-MUMİT: Ölümü yaratan

63)   EL-HAYY: Her şeye gücü yeten.

64)   EL-KAYYUM: Her şeyi tutan

65)   EL-VACİD: İstediğini bulan

66)   EL-MACİD: Kerem ve iyilikleri çok

67)   EL-VAHİD: Tek olan

68)   ES-SAMED: İhtiyaçları gideren

69)   EL-KADİR: istediğini istediği gibi yapan

70)   EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahibi

71)   EL-MUKADDİM: Öne çıkaran

72)   EL-MUAHHİR: Arkada bırakan

73)   EL-EVVEL: İlk

74)   EL-AHİR: Son

75)   EZ-ZAHİR: Aşikar

76)   EL-MÜTEALİ: Noksanlıklardan münezzeh

77)   EL-BATIN: Her şeyden gizli

78)   EL-VALİ: İdare eden

79)   EL-BERR: Nimetler bahşeden

80)   ET-TEVVAB: Tevbeleri kabul eden

81)   EL-MÜNTEKİM: Suçlulara cezalarını veren

82)   EL-AFÜVV: Affeden

83)   ER-RAUF: Lütufkar ve esirgeyen

84)   MALİKÜL MÜLK: Mülkün sahibi

85)   ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Fazl ve kerem sahibi

86)   EL MUKSİT: Bütün işlerini denk yapan

87)   EL CAMİ: Toplama özelliği olan

88)   EL GANİYY: Çok zengin

89)   EL MUGNİ: Dilediğini zengin kılan

90)   EL MANİ: Mani olan işin olmasına izin vermeyen

91)   ED-DARR: Elem verecek şeyler yaratan

92)   EN-NAFİ: Faydalı şeyler yaratan

93)   EN-NUR: Aydınlatan

94)   EL-HADİ: Hidayet veren

95)   EL-BEDİ: Âlemleri yoktan var eden

96)   EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

97)   EL-VARİS: Hakiki malik sahibi

98)   ER-RAŞİD: Nizam ve hikmetli işleri yerine getiren

99)   ES-SABUR: Çok sabırlı

Bir Cevap Yazın