Tavsiye Edilen Kitaplar

 

Allah’ın ve Resul’unün selam ve bereketi üzerinize olsun sevgili kardeşlerim..  

1 – Aşk ı Üveysi 1 ve 2 ( Üveysin Aşkı ) – Muharrem Karabay

Mana aleminin “Arş ı Ala yı Titreten Kitap” diye isimlendirdiği muhteşem eser. Aşk ı Üveysî; bir Üveysin, bir zikir ehlinin, bir Tevhid ehlinin neler yaşayacağını ilk günden Marifet bitinceye kadar dünyada açılımı olan tek ve ilk kitaptır. Bu kitap bir tez ya da bir olaya karşılık verilecek bir cevap değildir. Tamamıyla Üveyslerin yaşantısından alınmıştır. Marifet Nedir? Üveysilik Nedir? Nasıl Başladı? Allah’a ve Resule sevgili olmak nedir? Gibi soruların ve daha fazlasının cevaplarını barındıran kitap.


2– Envarul Aşikın ( Aşıkların Nurları ) – Yazıcıoğlu Ahmed Bican Hz.leri 
<Merve yayınları mavi ciltli kitap – Tercüme: Ahmet Metin Şahin>

1453 yılında yazılan bu kitap günümüze kadar gelmiştir 600 yıllık eser. Hacı Bayram Veli Sultanın öğrencisi Ahmed Bican Hz.leri tarafından yazılmıştır. Tamamen ayetler hadis-i kutsiler ve hadis-i şerifler ışığında ilk yaratılıştan başlar yani 0 dan başlar. Nefs in ve Ruh un yaratılışı cennet cehennem insanın yaratılışı Hz. Adem den son peygamber Peygamber efendimiz SAV a kadar Allah’ın nebileriyle ettiği diyaloglar. Ve daha bir çok konu. tamamen başucu kitabıdır her üveysin hatta her insanın defalarca okuması tavsiyedir.


3 – Futuhu’l Gayb ( Gizliden Sesler ) – Abdülkadir Geylani Hz.leri 
<Tercüman Abdülkadir Akcicek>

Allah a teslim olma – Kader ve Kaza ya razı olma – Allah’tan razı olma – Allah ın rahmet kapısına teşvik – Dünya ve Ahiret işleri – Marifetten inciler ve daha bir çok konuyu bir de evliyaların sultanından okuyunuz…


4 – Sirrul Esrar ( Sırların Sırrı ) – Abdülkadir Geylani Hz.leri
<Tercüman Abdülkadir Akcicek>

“Her şeyi Özünde toplayan bir hikmet var ki, o hak marifetidir.” Hadis-i Şerif
“Âlimin uykusu, cahilin ettiği ibadetten hayırlıdır.” Hadis-i Şerif
“Burada kastedilen âlim, tevhid nuru ile içini nur edendir.” Diyor Sultan…
“Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.” Hadis-i Şerif açılımları marifetten inciler detaylar ve daha fazlasını bu eser de bulabilirsiniz…


5- Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
<Kaknüs Yayınları>

Devrin Gavsı Aynalı Dedemizi anlatan muhteşem eser.. Aynalı dedemizin şiirleri marifetten ve hakikatten inciler saçması ruhunuzu doyuracak ender kitaplardan mutlaka okunması tavsiyedir.

Bundan sonra sıralama gözetmeksizin;
6-Marifetname – Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri
<Merve Yayınları – Durali yılmaz>

7-Makalat – Şems Tebrizi Hz.leri – internetten muharrem hocamızın açtığı şekliyle okuyunuz link:
http://www.veyselkarane.tv/FileUpload/bs642888/…/makalat.doc

8-Ariflerin Menkıbeleri – Sultan Veled ( Mevlana hz.lerinin yaşantısından ve sohbetlerinden derlenmiştir yazarı oğlu Sultan veled dir. )