Tevhidin, Rabb’i Anmanın(Zikrin) Önemi

Ey iman edenler, Allah’ı çok çok zikrediniz ve O’nu sabah akşam tesbih ediniz.(Ahzab:41-42)

Hem Rabbinin ismini zikret, hem de her şeyden kesilerek O’na ihlâs ile ibadet et. (Müzemmil:8)

 Sabah akşam Rabbinin ismini zikret.(İnsan:25)
 

Allah’ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.(Enfal:45)

Onlar inanmışlardır, kalpleri de Allah’ı zikretmekle huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak ve ancak Allah’ı zikretmekle huzura kavuşur.(Rad:28)

Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve şöyle de: Umulur ki Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.(Kehf:24)

Benim zikrimden yüz çeviren bilsin ki, onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.(Taha:124)

 Onları ne ticaret, ne de alış veriş Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyar. Onlar, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.( Nur:37)

Namaz kıl; muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah’ı zikretmek en büyüktür.(Ankebut:45)

Allah’ı zikreden erkek ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. “Ey Rasulüm! Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. (Muhammed: 19)

Rahman olan Allah’ı zikretmeyi görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş olarakveririz.(Zuhruf:39)

Artık siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Siz bana şükredin ki, ben de size olan nimetimi artırayım. Sakın nankörlük etmeyin.(Bakara:152)

 Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı zikrederler.(Ali İmran: 191)

 (O korkulu zamanda) Namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken,otururken,yanlarınızın üstüne yatarken hep Allah’ı zikredin.(Nisa l03)

İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikriyle titremesin. (Hadid 16)

Sabah ve akşam içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan hafif bir sesle Allah’ı zikret. Gafillerden olma. (Araf 205)

Azim olan Rabbinin adını tesbih et.(Vakıa:74)

 Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten alı koymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır. (Munafikun:9)

 Kim Rabbini zikretmekten yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bu azaba uğratır.(Cin:17)

 Muhakkak ki arınmış olan ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan saadete erişecektir. (Ala:14-15)

Ey iman edenler! Allah’tan sakının. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. (Haşr:18)

 • Allah-u Teala buyuruyor:La ilahe illallah  benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi benim azabımdan emin olur.
 • Hadisler
 • (La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]
 • Allah katında amellerin en kıymetlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir.
 • Allah’ı zikretmenin en faziletlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir.
 • ‘Lâ ilâhe illallah demek doksan dokuz belayı önler, bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır.
 • ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın. ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur.
 • ‘Lâ ilâhe illallah’‘ diyen kimse bela ve sıkıntılarından kurtulur.
 • ‘Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak – içinden gelerek ) Lâ ilâhe ilallah diyen kimsedir.
 • ‘Benim ve diğer Peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime, ‘Lâ ilâhe illallah’ sözüdür.
 • La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberani]
 • Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar. [Taberani]
 • ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır.’
 • ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimse sözünde sadık ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahları affedilir.

Bir Cevap Yazın